top of page

Проект за военно майчинство

MMVP Logos.png

Ние разбираме, че военният живот може да доведе до допълнителен натиск и искаме да гарантираме, че семействата на военните не са в неравностойно положение, като например когато са командировани наскоро в даден район и не са запознати с наличната подкрепа.  През юли 2022 г. въведохме нова роля на Military Care Navigator и ново партньорство Military Maternity Voices, за да подпомогнем семействата на военни по време на тяхното родителско пътуване.

Щракнете по-долу за повече информация и данни за контакт.

Навигатор за военни грижи

bottom of page