top of page

Zastrzeżenie dotyczące tłumaczenia

TheLincolnshire NHS Maternity & Zespół Programu Noworodkowego strona internetowa została przetłumaczona dla Twojej wygody przy użyciu oprogramowania tłumaczeniowego obsługiwanego przez usługi stron trzecich, takie jak Tłumacz Google. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie, jednak żadne tłumaczenie automatyczne nie jest doskonałe ani nie ma na celu zastąpienia tłumaczy ludzkich. Tłumaczenia są świadczone jako usługa dla użytkowników serwisuLincolnshire NHS Maternity & Zespół Programu Noworodkowego stronie internetowej i są dostarczane „takie, jakie są”. Nie udziela się żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, co do dokładności, wiarygodności lub poprawności jakichkolwiek tłumaczeń wykonanych zjęzyk angielskina jakikolwiek inny język. Niektóre treści (takie jak obrazy, filmy, Flash itp.) mogą nie zostać dokładnie przetłumaczone ze względu na ograniczenia oprogramowania do tłumaczenia.

bottom of page